Aan het begin van het nieuwe Winterwerk-seizoen wordt er een gemeentebrede preekbespreking georganiseerd. Jong en oud zijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn en na te denken over de zojuist beluisterde preek.

Door de variatie in groepen levert dit over het algemeen boeiende gesprekken op, waarbij inzichten vanuit verschillende generaties met elkaar gedeeld worden.