gebed handen“Bid onophoudelijk.” - 1 Thess. 5: 17

“Vurig en eensgezins wijdden zij zich aan het gebed…” - Hand. 1: 14

De Bijbel roept ons op om voortdurend te bidden en verbindt belangrijke beloften aan het ‘samen bidden’. Onze hemelse Vader wil gebeden zijn!

In onze gemeente zijn er daarom twee gebedskringen actief. De bijeenkomsten worden altijd begonnen met Bijbellezen. Daarna worden de gebedsonderwerpen besproken en wordt er gebeden. Als afsluiting wordt er een lied gezongen.