De Hervormde Gemeente organiseert regelmatig gemeentebrede activiteiten. Enkele voorbeelden zijn de drie-maandelijkse sing in, de gebedskring en de preekbespreking die aan het begin van een nieuw winterseizoen gehouden worden.